BARIŞ PINARI OPERASYONU NEDİR?

Türkiye'nin yürüttüğü operasyonun amacı, sınır güvenliğini sağlamak, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve böylelikle Suriyelileri bu teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmaktır.

Operasyon, BM Sözleşmesi Madde 51 ve ilgili Güvenlik Konseyi kararları 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014), 2249 (2015) ve 2254 (2015) kapsamında ana hatlarıyla belirtildiği gibi, Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı gereğince ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve birliğine tam riayet ile uluslararası hukuk temelinde yürütülecektir..

Diğer operasyonlarda olduğu gibi, operasyonun planlama ve uygulama aşamalarında, yalnızca bahsi geçen terörist unsurlar ve onların sığınakları, barınakları, mevzileri, silahları, araçları ve teçhizatları hedeflenecektir.
Türk ordusu, tüm teröristler bölgeden temizlenene, sınır güvenliği sağlanana ve bölgedeki Suriyeliler PKK/YPG'nin tiranlığı ve DEAŞ tehdidinden kurtulana kadar operasyonu sürdürme niyetindedir.

Operasyon aynı zamanda yerlerinden edilmiş Suriyelilerin kendi evlerine veya Suriye içinde tercih edecekleri yerlere uluslararası hukuka uygun ve ilgili BM kurumlarının koordinasyonunda güven içinde ve gönüllü şekilde dönmesini kolaylaştırmaya yönelik uluslararası çabaları desteklemeyi amaçlamaktadır.

Türkiye'nin Suriye'deki terörle mücadele çabaları aynı zamanda Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasına katkı da sağlayacaktır. Anayasa Komisyonunun kurulmasının artık duyurulmuş (23 Eylül) olmasıyla Türkiye, 2254 Sayılı Güvenlik Konseyi Kararı'nın belirlediği parametreler temelinde siyasi çözüm sürecini destekleyecektir.