Künye

İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü
SAKİ AKYÜZ


Genel Yayın Yönetmeni
Salih YEZER


Haber Müdürü
Emine AYDIN

 

Hukuk Danışmanı
Hakan TANRIVERDİ


Görsel Yönetmen
Levent YILMAZ

 

Airmedya Development