flztkl54 @ hotmail.com

TDT (Türk Devletleri Teşkilatı) VARSA GÜÇ VARDIR

"Birlikten güç doğar" sözünü TDT için kullanmak tam yerinde bir ifade olacaktır.

Hedef 2023 itibariyle ekilen tohumların ilerleyen yıllarda meyvelerini verecek olması kaçınılmazdır.

Ekilen bu tohumlardan rahatsız olanlar her türlü huysuzluk ve huzursuzluk eylemlerini sergileyeceklerdir.

Biliyorlar ki; çılgın Türkler güç ve enerji şahlanması oluştururlarsa, şair Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nda ifade ettiği gibi "hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım" sözleri hayat bulacaktır.

Eğilmeyen, güdülmeyen ve kendi öz değerleriyle yaşama genine sahip Türkler'in, ellerinden siyasi entrikalar ile alınan her özün hesabını soracaklarını ve geri alacaklarını biliyorlar.

O da yetmeyecek, dünyaya da bunu ispat ederek kabul ettireceklerdir.

Dünyanın en eski yazı diline, kültürüne, devlet anlayışına sahip Türk'lerin, Turan ülküsüyle sancağı yarım bıraktıktırılan yerden şarktan, garba kadar çekeceklerini de bilirler.

"Bir gece gelecekler" diye uykuları kaçanlar, TDT güçlendikçe her daim gelebileceğimizi daha iyi anlar oldular.

Bu sebeple kargaşa, kaos ve terör gibi alçakça işleyişleri olan kanlı sistemlerini sahneye çıkaracaklardır.

Ancak karşılarında artık o eski boyun eğen Türkiye yoktur.
Karşılarında bunlara meydan bırakmayacak olan yeni Türkiye vardır.

.................

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi 9’uncu Zirvesi Semerkant Bildirisi yayımlandı.

Üye ülke Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan cumhurbaşkanlarınca imzalanan Semerkant Bildirisi'nde, liderlerin Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin kurulmasına ilişkin Nahçıvan Anlaşması'nın amaç ve ilkeleri doğrultusunda işbirliği ve dayanışmayı derinleştirme ve genişletme konusundaki taahhütleri vurgulandı.

Türk halklarının ortak tarihi, dili, kültürü, gelenekleri ve değerleri temelinde, TDT'nin çok taraflı kapsamı dahilinde işbirliğini daha da derinleştirme ve genişletme konusundaki kararlılıklarının yinelendiği bildiride, Türk devletlerinin bağımsızlıklarından bu yana kaydettikleri dikkate değer siyasi ve sosyo-ekonomik ilerlemesini takdir ettikleri kaydedildi.

Bildiride, TDT üye ve gözlemci ülkelerin özellikle egemenlik, toprak bütünlüğü ve uluslararası düzeyde kabul gören sınırların dokunulmazlığı ve iç işlerine müdahale etmeme hususlarına saygı başta olmak üzere, uluslararası hukukun genel kabul görmüş norm ve ilkeleri uyarınca, üye ülkelerin güvenliği ve istikrarını güçlendirmenin hedeflendiğine işaret edilerek ticaret, ulaştırma, yatırım ve bölgesel bağlantı ile ilgili girişimlerin teşvik edilmesi yoluyla ekonomik işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan ortak çabalarının sürdürülmesinin son derece önemli olduğu vurgulandı.

Bildiride, tarih boyunca Türk medeniyetinin gelişmesindeki önemli rolü, bilimsel, manevi veya dini şahsiyetlere ve eğitimcilere ev sahipliği yapması, Türk dünyasının siyasi, ticari, bilim ve kültür merkezleri olarak hizmet etmiş olması hususlarını göz önünde bulundurarak, Semerkand’ı "Türk Dünyası Medeniyet Başkenti" ilan ettikleri kaydedilerek, "Kıbrıs Türklerini, Türk dünyasının parçası olarak gördükleri ve KKTC’nin TDT gözlemci statüsünü memnuniyetle karşıladıkları" vurgulandı.