Teminat mektubuna sigorta alternatifi

Kefalet sigortasında sigorta şirketinin sigortalının kefili olduğunu, sigortalı borcunu ödemediği takdirde alacaklı kurumun zararlarını tazmin ettiğini belirten Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, bu ürünün banka teminat mektubuna alternatif olduğunu söyledi.

Kefalet sigortasında sigorta şirketinin sigortalının kefili olduğunu, sigortalı borcunu ödemediği takdirde alacaklı kurumun zararlarını tazmin ettiğini belirten Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, bu ürünün banka teminat mektubuna alternatif olduğunu söyledi.

KEFALET SİGORTASININ ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI VAR
Kefalet sigortasının, teminat mektubu işlevine sahip bir sigorta ürünü olduğunu ve üçüncü kişi zararlarını sigortalı adına telafi eden mekanizma olduğuna işaret eden Gölpınar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle ticaret, inşaat ve mühendislik faaliyetlerini gerçekleştiren şirketler, yaptıkları iş gereği yükümlülüklerini yerine getireceklerini üçüncü kişiye ispatlama ya da garanti etme açısından kefalet sigortası sözleşmelerine ihtiyaç duyuyor. Bu teminat ve garantilerin müşteri talebi alınır alınmaz en kısa sürede ve güvenilir bir şekilde müşteriye sunulması ihaleye katılım açısından önem arz ediyor. Sigorta şirketleri bankalardan farklı olarak müşterilerin bankada oluşan limitlerini tüketmeden hızlı ve güvenilir bir çözüm sunuyor." Gölpınar, "Ayrıca, borçlunun bankalar nezdindeki kredi limitlerinin tüketilmemesi bakımından sigortalılar için ek bir avantaj sağlıyor" diyerek Doğa Sigorta olarak önceliklerinin geçici, kesin ve avans kefalet sigorta poliçeleri tanzim etmek olduğunu söyledi. "

Yurt dışı reasürans şirketlerinin de desteğiyle rekabetçi koşullar sunulması amaçlanarak, ticari işletmelere zaman ve maliyet tasarrufu ile değer katılması planlanıyor" diyen Gölpınar sözlerini şöyle tamamladı: "Sigorta şirketlerinin de katılımıyla, firmaların kapasitelerini bu vesileyle artırmalarına yardımcı olunması, yurt dışında yaygın olarak kullanılan bu sistemin ülkemizde de kullanılırlığının artırılması ve bu sayede ülke ekonomisine katkıda bulunulması hedefleniyor."