yazarhulyakcay @ gmail.com

ÇOCUKLA DOĞRU İLETİŞİM

Doğru iletişim aileden başlar. Çocuklar doğru ve yanlışları rol model alarak ebeveynlerinden öğrenir. Çok sevdiğim bir sözdür ‘’HAYATIN KENDİSİ EN BÜYÜK ÖĞRETİCİDİR.’’ Yani bizzat yaşayarak, görerek öğrenme kalıcı öğrenmeyi sağlar.

İletişimin temel noktaları değişmez. Bu sebeple aile ve kurumlardaki iletişim birbirine benzer. Yani çocuk aileden aldığı alışkanlıklarını okulunda, ileriki hayatındaki aile ve iş yaşantısında da büyük oranda devam ettirir. Sağlıklı bir toplumun temelinin, doğru iletişimden geçtiğini; eşlerin kendi aralarında doğru iletişim kurmalarının çocuklara rol model olmaları aşçısından önemini asla unutmamalıyız.

Çocuklarımız bizim en sevdiğimiz varlıklarımızdır. Çocuklarımız ile bağımız anne karnında başlar. Onlara duygu ve düşüncelerimizi doğru aktarmak, sevgimizi göstermek ve söylemek bağlarımızı daha da fazla kuvvetlendirecektir. Çocuk gözüyle hayatı görmek önemlidir. Onların heyecanlarını önemsemek gerekir. Onları anlayabilmek, dinleyebilmek, onlara söz hakkı vermek, farklı fikirlerine saygı göstermek iletişimin vazgeçilmez unsurlarındandır.

Emir vererek konuşmak, tehditkar dil kullanmak, ceza ve ödül kullanmak, sürekli herşeye hayır demek, zorlayarak baskıyla bir şeyleri yaptırmak, yargılamak, inatlaşmalara, hakaretlere girmek gibi davranışlar çocuklarımızla ilişkimizi derinden yaralayan iletişim hatalarıdır.

Aramızdaki ilişki güvene dayalı, pozitif ve çözümcül olmalıdır. Her çocuğun mizacı farklıdır. Çocuğumuzun frakansını yakalayalım. Yaşına, karakterine göre beklentilerimizi uygun tutalım. Diğer çocuklar ile kıyaslamayalım. Sen dili değil, ben dili kullanalım. Açık ve net mesajlar verelim ve verdiğimiz mesajlarda da tutarlı olalım. Söylediğimiz her şeye kendimiz de dikkat edelim. Yanlış yaptığında onlara hoşgörü ile yaklaşalım. Yaşadığımız sorunların sebebini kısaca açıklayalım. Bu onlara değer verdiğimizi gösterecektir. Teşekkür etmek gibi nezaketli sözcükleri kullanalım. Kendilerini ifade etmelerini kolaylaştırıp cesaretlendirelim ki içlerine kapanmasınlar. İletişim kurarken onların boyuna eğilerek göz kontağı kuralım, baş sallayarak onları dinlediğimizi gösterelim.

Ve son olarak, kendimize bireysel zaman ayırmak bizleri mutlu edecektir. Mutlu anne, mutlu baba mutlu çocuk demektir.