yazarhulyakcay @ gmail.com

TÜRKİYE KADIN VE GENÇLİK PLATFORMU

Türkiye'nin; azimli, şen, aydınlık kadınları ve gençleri için gün beraberlik günüdür.
Üreten kadının ve gençlerin sesi olmak, kadın girişimcileri desteklemek, bilgilenmek, bilgilendirmek, gelişmek ve geliştirmek, sosyo-ekonomik yaşamda kadını ve gençleri güçlendirmek amacıyla hiçbir siyasi görüş, felsefi inanç, etnik köken, maddi varlık ve meslek gözetmeden, hepimizin tek bir çatı altında buluşacağı bir platform oluşturduk. 

Bu platform toplumsal dokumuzun güçlenmesi, zenginleşmesi için kadınların ve gençlerin gelişimine destek olmak amacıyla atılmış bir tohum,
‘’BİR İYİLİK HAREKETİDİR’’

Kadınların ve gençlerin emeklerinin, hayallerinin hayat bulmasını sağlamak amacıyla yaptıkları projeleri doğru yerlerde görmek istiyoruz. Kadınlara yönelik yapılan sosyal sorumluluk faaliyetlerinde yer almak istiyoruz.

Gençlerin kendi geleceğini özgürce inşa etmeleri için onlara ilham verici, destekleyici olmak istiyoruz.

BİZ KİMİZ?

Kadınların ve gençlerin sosyo-ekonomik gelişimlerine katkı sağlamak isteyen, kadınların onarıcı ve ilham verici doğasını harekete geçirerek; toplumsal huzur ve refahın arttırılabileceğine inanan, çoğunluğu kadınlardan müteşekkil dinamik, yenilikçi ve işbirlikçi bir sivil toplum hareketiyiz…

BİZE KİMLER KATILABİLİR?

Çalışan, öğrenen, üreten, düşünen tüm kadınlarımızı ve gençlerimizi bekliyoruz.

Misyonumuz

* kadınların yaşamlarını iyileştirme çabalarına destek olmak.
* Kadınların ve gençlerin sosyal, kültürel ve ekonomik konumunu güçlendirmek.
* Üreten kadının ve gençlerin sesi olmak, kadın girişimcileri desteklemek. Gençlerin girişimcilik bilincini ülke genelinde yaygınlaştırmak, yenilikçi fikirleri ülke ekonomisine kazandırmak.
* Ülke çapında veya uluslararası alanda Kadınların ve gençlerin emeklerinin, hayallerinin hayat bulmasını sağlamak amacıyla projeler yapmak, yürütmek, proje yapan kurum ve kuruluşlarla işbirliğine girmek ve bu projelerde yer almak.
* 18-30 yaş arasındaki gençlerimizin zihinsel, bedensel ve ruhsal açısından sağlıklı, ülkemize faydalı birer lider, bilim insanı, sanatçı ve birçok meslek grubunda başarılı yetiştirmelerine destek sağlamak.
* Gençlerimizin milli ve manevi değerlerine, kültürüne bağlı, sağduyulu ve özgün duruşlu, vizyon sahibi, eğitimli bireyler olarak dünyada varlığını göstermeleri için gerekli çalışmalar yapmak.
* Kadınların ve gençlerin kendi aralarındaki işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesi amacı ile faaliyetlerde bulunmak. Birbirleri arasında bir iletişim ağı kurmak.
* Kadınların ve gençlerin sosyal ve kültürel alanda daha etkin ve katılımcı olmasını sağlamak. Çeşitli kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinlikleri düzenlemek.

VİZYONUMUZ

* Kadının ve gençlerin üreterek ve varlığını özgürce ortaya koyarak tüm karar süreçlerinde etkin rol aldığı bir dünya oluşturmak.
* Yaptığımız her işte bir değer oluşturmak.
* Toplumsal gelişime ve insanlığa katkı sağlamak amacıyla yaratıcı ve inovatif fikirler ortaya koyan vizyoner bir sivil toplum kuruluşu olmak