yazarhulyakcay @ gmail.com

ÇOCUKLUKTA MATEMATİĞİN ÖNEMİ

Birçoğumuzun öğrenim hayatında, matematik çekindiği bir ders olmuştur.
Peki neden çoğumuzun korkulu rüyası olmuştur? Matematik eğitimi nasıl olmalıdır?
Matematikte başarı nasıl elde edilir? Matematiğe karşı ön yargılarımız yüzünden mi başarısız oluruz? Matematik deyince aklımıza genel olarak bu sorunlar gelir.

Pek çoğumuz için muhtemelen matematik hayat boyu ısınamadımız bir konu.
Oysaki matematik hayatın pek çok alanındaki problemlere çözüm bulan, günlük hayatta işlerimizi kolaylaştıran ve akademik hayatta da bize farklı yönden bakabilme becerisi kazandırandır.

Hayatımızda bu kadar öneme sahip olan konunun ve sorunun çözümü Okul öncesi döneme dayanmaktadır. Okul öncesi dönem matematik eğitiminde en önemli aşamalardan birisidir çünkü, okul öncesi dönemde matematik kaygısı gelişmemiştir.
Çocukların erken yaşlarda matematikte doğru ilerlemeleri ve matematiğe karşı olumlu tutum geliştirebilmeleri için okul öncesi öğretmenlerine önemli görevler düşer. Ezberci öğrenme yerine matematik mantığını kavramış, anlayarak öğrenmelerine yardım ederek onların kavramları anlamalarını sağlamaları önemlidir. Çocukların matematiğin soyut dünyasını anlayabilmeleri için eğitimciler öncelikle somut etkinlikler hazırlamalılar. Dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta ise çocukların en iyi şekilde nasıl öğrenecekleridir. Oyun, çocukların bilişsel gelişimi için çok önemli bir etkinliktir. Oyun yoluyla çocuklar, dünyayla ilgili sorularına cevap bulur, yeni fikirleri test eder, problem çözme yeteneklerini uygulamaya geçirirler. Duyularla ve müzik yoluyla öğrenme de eğlenceli ve etkilidir.

Çocuklar doğal merakları sayesinde de matematiksel kavramları keşfederler. Çevrelerindeki çocuklarla etkileşime geçerek de öğrenirler. Örneğin, küçük çocuklar bloklarla oynarken, kuleler inşa ederken aslında matematiği de keşfederler.

Matematik etkinlikleri okul öncesi dönemde çocuğun, akıl yürüterek çevresini tanımasını, anlamlandırmasını sağlar. Matematik, kavram gelişimine yönelik olup çocukların her gün yaşadıkları somut deneyimlerle yakından ilgilidir. Problem çözme, sınıflama, gözlemleme, sıralama, ölçme, kıyaslama, örüntüleme gibi...

Okula hazırbulunuşluk açısından matematiksel düşünme becerisinin ilköğretimde çok önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir. İlköğretime bu becerilere sahip olarak giden çocuklar bu konuda diğer çocuklardan daha başarılı olacaktır.

Ailelere de bu konuda görevler düşmektedir. Çocuğun matematik konusunda özgüvenini sarsmayacak söylemler de bulunmalıdırlar. Çocuğu takdir etmek ve onu cesaretlendirmek de önemlidir.

Sonuç olarak; çocukların okul öncesinden başlayarak matematik becerilerinin gelişmesi için desteklenmesi, onların yalnızca okul başarısı için önemli olmakla kalmayıp tüm yaşamları boyunca daha başarılı olmalarını sağlamak yönünden önemlidir.

Başarılı ama daha önemlisi mutlu, sağlıklı ve bol bol çocuk kahkalarıyla dolu günler dileğiyle…